Boomonderhoud in de openbare ruimte

Ook voor bomen in de openbare ruimte geldt dat ze kundig onderhouden moeten worden. Immers, als er schade ontstaat door bijvoorbeeld takbreuk dan is de eigenaar aansprakelijk. Wij beschikken over alle benodigde kennis en gereedschappen voor gedegen boomonderhoud. Voor het snoeien en afbreken van bomen gebruiken we klimmaterialen en hoogwerkers, waarmee we veilig en efficiënt in bomen kunnen werken. Al onze materialen worden jaarlijks gekeurd. Regulier onderhoud aan bomen komt ook veel voor, zoals de begeleidingssnoei van (jonge) laanbomen.

Werken langs de openbare weg

Wanneer er langs de openbare weg moet worden gewerkt, zorgen we ervoor dat de overlast voor het verkeer tot een minimum wordt beperkt. We werken volgens de algemene veiligheidsreglementen voor wegwerkzaamheden. We hebben recente ervaring met het snel en netjes afbreken van bomen in woonwijken. Met hulp van een mobiele kraan worden bomen vakkundig op de plek gelegd waar ze moeten komen te liggen, in dezelfde werkgang worden de bomen ontmantelt en de takken versnipperd. Zo word de overlast tot een minimum beperkt.

Water geven

Niet alleen het eerste jaar, maar de eerste jaren na aanplant heeft een boom goede verzorging nodig. Doorgaans wordt het eerste jaar nog wel rekening gehouden met de waterbehoefte van een boom, maar ook de jaren er na heeft een boom die zorg nodig. Wij kunnen net aangeplante bomen monitoren en geven ze op het juiste moment de hoeveelheid water die ze nodig hebben.