Het is een veelgehoorde kreet tegenwoordig: Biodiversiteit. Een veelbesproken onderwerp, dus het zal wel belangrijk zijn. Maar waarom?

Wat is biodiversiteit?

Het woord is onder te verdelen in de 2 woorden, bio en diversiteit. Bio betekent leven en diversiteit betekent afwisseling, verschil of verscheidenheid. Daarmee wordt de verscheidenheid in soorten in de natuur bedoeld, bijvoorbeeld de verschillende soorten dieren of planten. Deze verschillende soorten versteken elkaar: de 1 voedt de ander, weer een ander zuivert het water. Door biodiversiteit hebben we landbouw. Meer dan 40% van kankermedicatie komt uit de natuur. Door biodiversiteit is er vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Deze natuurlijke hulpbronnen zorgen er voor dat we kunnen bestaan.

Waarom is biodiversiteit zo belangrijk?

Zoals gezegd versterken de verschillende soorten elkaar, dat heten ecosystemen. In ecosystemen wordt zuurstof geproduceerd, worden dode dieren en planten afgebroken en planten bestoven (bijvoorbeeld in de landbouw en fruitteelt) en sommige ecosystemen zorgen voor beheersing van ziekten en plagen. Dit heten ecosysteemdiensten. Biodiversiteit betekent voor de mens voedsel, bouwmateriaal, brandstof (hout) en grondstoffen voor kleding (zoals katoen) en medicijnen. Door biodiversiteit is er spiritualiteit en recreatie. Meer natuur zorgt voor een sneller herstel na ziekte en een positieve uitwerking op onze gemoedstoestand.

Waarom is dit zo actueel?

Door menselijke activiteiten worden veel ecosystemen verstoord en dus afgebroken. Vernietigen van leefgebieden, versnippering daarvan, klimaatverandering. Denk aan ontbossing en de afbraak van koraalriffen. Dit is een grote bedreiging voor onze welvaart, natuur en milieu.

Wat kunt u zelf doen?

Het is dus van groot belang dat we zuinig zijn op biodiversiteit. Dat we deze hulpbronnen helpen opbouwen in plaats van afbreken. Dat kan door de juiste plantkeuze in de tuin. Überhaupt voldoende groen in de tuin. Plekjes voor vogels, insectenhotels, natuurlijke tuinen, levende tuinen. Zo dragen we allemaal bij aan onze welvaart, de natuur en het milieu.

We helpen u graag om biodiversiteit in uw tuin te bevorderen, neem vandaag nog contact met ons op.