Het belang van boomverzorging

Wij kunnen niet zonder bomen om ons heen. Ze leveren in eerste plaats de zuurstof die we ieder moment van de dag nodig hebben. Verder filteren bomen fijnstof uit de lucht, geven schaduw en trekken vogels, insecten en andere dieren aan. Kortom, bomen zijn er om zuinig op te zijn. Daarom is het van grote waarde dat ze goed worden onderhouden.

Aanplant en water geven

Uiteraard kunnen wij de juiste boom met u uitkiezen en aanplanten, ook grotere maten. Daarna heeft een boom niet alleen het eerste jaar, maar de eerste jaren na aanplant goede verzorging nodig, denkt u aan water geven en begeleidingssnoei voor een goede kroonvorming. Doorgaans wordt het eerste jaar nog wel rekening gehouden met de waterbehoefte van een boom, maar de jaren er na wordt nog wel eens vergeten. Wij kunnen net aangeplante bomen monitoren en geven ze op het juiste moment de hoeveelheid water die ze nodig hebben.

Controle van uw bomen

Als u zelf in het bezit bent van één of meerdere bomen, is het erg belangrijk om deze bomen eens goed te laten controleren op dood hout en verkeerd geplaatste takken. Door de bomen uit te dunnen ontstaat er meer licht in de kroon en houd u de boom vitaal. Voor het snoeien en vellen van bomen heeft u materieel en kennis nodig waar u meestal niet over beschikt. Vechtdalgroen heeft de juiste kennis en materialen in huis om uw bomen te snoeien.

Afbreken van bomen

Voor het kappen van bomen zullen verschillende redenen kunnen zijn. Gelukkig mogen volwassen bomen niet zomaar worden gekapt, daar is een vergunning voor nodig. Gelukkig, want een volwassen boom staat er niet zomaar, dat duurt jaren. We zijn er dus graag zuinig op. Wanneer een boom om een bepaalde reden toch gekapt dient te worden en niet vrij kan vallen, dan kunnen wij dit met behulp van hoogwerkers of klimmaterialen doen. Dit in delen afbreken is vaak van toepassing in kleine stadstuinen of boven bebouwing. We zijn gecertificeerd voor het klimmen en zagen in bomen. Zo weet u dat het veilig gebeurt.

De stronk wegfrezen

De boomstronk kan vaak niet worden uitgegraven omdat de plek moeilijk bereikbaar is voor groot materieel, of omdat uitgraven teveel schade aan de tuin met zich mee zou brengen. Daarom kunnen we de stronk wegfrezen tot een gewenste diepte onder het maaiveld. Dit doen we door gebruik te maken van een stobbenfrees. De resten in de grond verteren en u kunt weer wat anders op die plek planten.

Contact ons om een vrijblijvende afspraak te maken.