Bomen kappen

Bomen worden nogal eens op verkeerde plaatsen geplant.

Deze plaatsen of tuinen zijn vaak veel te klein voor zo’n boom in zijn volwassen status. En helaas komt het dan voor dat deze mooie exemplaren gekapt moeten worden. Onze boomverzorgers zijn in het bezit van een klimcertificaat en kunnen zulke jongens in kleine ruimtes afbreken zonder schade aan de omgeving te veroorzaken.

In dit geval zijn we door een woningstichting gevraagd 3 bomen te kappen: een spar van +/- 13 mtr hoog, en een kastanje van +/- 8 mtr hoog in de achtertuin en een esdoorn van +/- 13 mtr hoog in de voortuin van deze woning in Hardenberg. Door de kleine valruimte in de achtertuin hebben we besloten die 2 bomen klimmend af te breken. De esdoorn kon in 1 keer vallen. Daarna hebben we de takken versnipperd en met een stobbenfrees de stronken weggefreesd.

Het is natuurlijk beter dat zulke jongens blijven staan op een plek die wel geschikt voor ze is. Kies daarom altijd de juiste boom op de juiste plek. Ook voor kleine tuinen is er wel een boom te vinden die daar groeien mag. Al dan niet door deze jaarlijks te snoeien. Eigenlijk hoort in elke tuin een boom. Ze zorgen voor hoogte in de tuin, de derde dimensie, ze geven de menselijke maat aan, ze verzachten de versteende omgeving in dichtbebouwde gebieden, enzovoort.